SC CDA 2 IMPORT EXPORT – PUBLICATIE VANZARE BUNURI IMOBILE + MOBILE (90%+30%)

Fililala: Iasi Data publicare: 14/11/2022 Data expirare: 04/08/2023

Subscrisa, CAPITAL INSOL S.P.R.L. – FILIALA IAŞI, cu sediul în mun. Iaşi, Șos. Voinești, nr. 29 (Str. Camil Ressu, nr. 1), Complex Ressu Residence, Et. 1, Ap. 9, Jud. Iași în calitate de lichidator judiciar al societaţii debitoare SC CDA 2 Import-Export SRL, astfel desemnaţi prin Sentinţa Civilă nr. 14 din 11 ianuarie 2018  pronunţată de Tribunalul Botoşani Secţia a II-a Civilă Contencios Administrativ şi Fiscal, anunţă scoaterea la vânzare în bloc prin licitaţie publică cu strigare, a bunurilor din patrimoniul debitorului după cum urmează:

  1. PROPRIETATE IMOBILIARĂ TEREN SI CLADIRI CU DESTINATIE INDUSTRIALA:
  2. teren intravilan, având nr. cad. 50113, înscris în Cartea Funciară nr. 50113 a com. Răchiți, jud. Botoșani, în suprafață de 4.517 mp (în acte), 4519 mp (măsurat), pe care se află construcția: centrală termică – clădire cu parter şi două etaje parţiale, în suprafaţă construită la sol de 844,72 mp, având nr. cad. 50113-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50113 a com. Răchiţi;
  3. teren intravilan, având nr. cad. 50043, înscris în Cartea Funciară nr. 50043 a com. Răchiți, jud. Botoșani, în suprafață de 6130 mp (în acte), 6130 mp (măsurat), pe care se află construcțiile: atelier mecanic în suprafaţă construită la sol de 845,37 mp, având nr. cad. 50043-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50043 a com. Răchiţi si baracă metalică în suprafaţă construită la sol de 752,55 mp, având nr. cad. 50043-C2, înscrisă în Cartea Funciară nr. 50043 a com. Răchiţi;
  4. BUNURI MOBILE, OBIECTE DE INVENTAR SI STOCURI.

, având valoarea de pornire a şedinţelor de licitaţie suma de 676.513,20 lei.

Bunurile descrise vor fi valorificate în bloc pornind de la valoarea de piață, prin licitaţii publice cu strigare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 şi ale Codului de Procedură Civilă.

Persoanele care pretind vreun drept, asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până în prezilele licitaţiei, la sediul lichidatorului judiciar.

Licitaţiile vor avea loc saptamanal, în zilele de: 30 iunie 2023, 07 iulie 2023, 14 iulie 2023, 28 iulie 2023 şi 04 august 2023, ora 13:30, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Șos. Voinești, nr. 29 (Str. Camil Ressu, nr. 1), Complex Ressu Residence, Et. 1, Ap. 9, Jud. Iași şi se vor desfăşura conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale caietului de sarcini.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Șos. Voinești, nr. 29 (Str. Camil Ressu, nr. 1), Complex Ressu Residence, Et. 1, Ap. 9, Jud. Iași sau la telefoanele: 0232/276 006 şi mobil: 0742/552569.

Această pagină web folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența de navigare și a asigura funcționalițăți adiționale.