Servicii de insolventa

Administrarea judiciara

Un rol esential in procedura insolventei ii revine administratorului judiciar.

Administratorul judiciar este responsabil, in special, cu realizarea urgenta a tuturor actiunilor necesare procedurii de administrare judiciara, cu supravegherea gestionarii si a lichidarii bunurilor propuse in planul de reorganizare.

Exigentele CAPITAL INSOL in calitate de administrator judiciar privesc garantarea impartialitatii si a independentei sale, a experientei in gestionarea afacerilor de restructurare, responsabilitate si respectarea codului de etica profesionala.

Lichidarea judiciara

Ca lichidatori judiciari, practicienii nostri au o pregatire speciala care poate sa ofere garantii specifice in ceea ce priveste competenta acestora privind procedurile de lichidare.

In aceasta etapa procedurala se urmareste cu prioritate adoptarea masurilor urgente care sunt necesare pentru a proteja bunurile care fac obiectul procedurii falimentului.

Lichidatorul judiciar prezideaza adunarea creditorilor si valorifica patrimoniului debitoarei, are in vedere actiunile privind maximizarea averii debitoarei, scurtarea duratei procedurii si cresterea gradului de acoperire a creantelor creditorilor, acestea fiind indicatorii de eficienta a unei proceduri de insolventa.